新湖漁港安檢所

新湖漁港安檢所,金門IG景點,金門必去,金門旅遊,金門景點,金門秘境,金門網紅景點,金門自由行 @Q毛阿偉

新湖漁港 |2020金門熱門IG拍照地點,是不是網美沒關係,金門秘境就是超好拍!

新湖漁港 走走走!來到金門怎麼沒走一趟新湖漁港買魚呢?阿…說錯了,是走一趟金門消波塊秘境呢!這裡可是金門熱門IG景點,超多網美在這裡出沒過,都飛一趟金門旅遊了,如果是金門自由行不來挺可惜的沒有漲退潮影響,只要好天氣出太陽,新湖漁港是乾燥的、安全的,拍起來都美美的,而且這裡還很好找!

金門景點,金門旅遊,金門自由行,新湖漁港消波塊秘境,新湖漁港

Read More